O Nás

CNC technológie sú dnes neodmysliteľnou súčasťou každého výrobného podniku. Tieto technológie zabezpečujú automatizovanú výrobu produktov a komponentov. Vzhľadom na výrobný proces produktov, alebo komponentov, je potrebné tieto výrobné linky pravidelne udržiavať v dobrej kondícií.Vyžaduje si to tak fyzický servisný zásah do strojov, ako aj zásah do ich programového vybavenia. Tieto servisné úkony musí a môže robiť len odborne spôsobilá osoba. Nemali by ste správu CNC strojov zanedbávať až do času, kedy vykážu prvú poruchu.

SLC Group výkonáva odborný zásah do softvérovej úpravy CNC zariadení. Sú to úkony ako zakladanie programových databáz týkajúce sa výrobných procesov, programovanie riadiacich systémov a automatizácia výroby. SLC Group vykonáva aj poradenstvo v oblasti výrobného procesu týkajúceho sa optimalizácie prevádzky výrobných liniek. Tieto úkony sú pre výrobné spoločnosti dôležité, nakoľko znižujú náklady na ľudské zdroje a zároveň zvyšujú efektivitu výroby a kvalitu vyrábaných produktov.

Podniky si nemôžu dovoliť výpadky týchto systémov. Nečinnosť jedného stroja môže ochromiť celý výrobný proces, čo pre podniky znamená značné finančné straty. SLC Group rozumie požiadavkám klientov, preto sú naše riešenia navrhnuté tak, aby sme služby podnikom poskytli preventívne prostredníctvom neustáleho vzdialeného monitorovania CNC zariadení. V prípade vážnej poruchy CNC zariadenia SLC Group rieši odstránenie závady priamo u klienta a to urgentným spôsobom.

Hardvérová podpora

Hardvérová podpora spočíva v servise a montáži CNC zariadenia priamo u klienta, na mieste kde sa výrobný stroj nachádza. CNC zariadenie diagnostikujeme a následne dochádza k výmene pokazeného či poškodeného dielu. Hardvérová podpora zahŕňa aj proces inovácie výrobnej linky, alebo jej rozšírenie. Vypracujeme pre vás projektovú dokumentáciu, poradíme vám v oblasti výrobného procesu týkajúceho sa optimalizácie prevádzky výrobných liniek.

Vzdialená podpora

Zo sídla spoločnosti SLC Group neustále monitorujeme a diagnostikujeme funkčnosť strojov zapojených vo výrobnej fabrike. V prípade potreby vieme softvérovo zasiahnuť a ovplyvniť tak funkčnosť stroja. V rámci služby vzdialená podpora je pre klientov zabezpečovaná aj ďalšia služba a to poskytovanie záloh riadiacich systémov a databáz podnikov týkajúcich sa výroby.

Krajiny, v ktorých sme dostupní

SLC Group vykonáva servisné práce a poskytuje svoje služby v štátoch Maďarská republika, Česká republika a Slovenská republika. Vďaka sídlu spoločnosti, sme rýchlo dostupní. SLC Group servisuje rôzne značky CNC strojov.

 

 

Ďalej poskytujeme služby ohľadom ozvučenia a osvetlenia rôznych kultúrnych podujatí. Taktiež poskytujeme služby mobilného štúdia a video produkciu.
lezlee.slcgroup.eu